Coronaregels

Coronaregels

Hieronder lees je de belangrijkste Coronaregels voor Sportpark de Hazendans.

LAATSTE UPDATE: Woensdag 24 februari 2021

NB: Daar waar gesproken wordt over kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen, gelden de volgende leeftijdscategorieën: kinderen hebben een leeftijd tot en met 12 jaar, jongeren zijn 13 tot en met 17 jaar oud, jongvolwassenen 18 tot en met 26 jaar en volwassenen zijn 27 jaar of ouder.

 

Algemene regels

 • Blijf thuis indien je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag weer getraind worden.
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het COVID-19 virus. Omdat tot 14 dagen na het laatste contact de ziekte zich nog kan uiten, mag pas daarna weer getraind worden.
 • Tijdens het sporten zijn kinderen, jongeren en jongvolwassenen vrijgesteld van de 1,5 meter maatregel. Direct voor en na het sporten en tijdens rustmomenten dienen jongeren en jongvolwassenen weer 1,5 meter afstand te houden. 
 • Hoest en nies in je elleboog, vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen (geef in plaats daarvan een "boks").
 • Was je handen thuis zowel vóór als ná de training.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.


Bezoek De Hazendans

 • Bezoek aan Sportpark De Hazendans is uitsluitend toegestaan voor sporters en teambegeleiders. Ouders hebben GEEN toegang meer tot Sportpark De Hazendans. Voor seniorentrainingen gelden bovendien aanvullende maatregelen in verband met de leeftijdsgrens tot en met 26 jaar.
 • Geforceerd stemgebruik langs en in het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.
 • Het aantal voetballers en teambegeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).
 • Er kunnen looproutes of eenrichtingsverkeer gelden op Sportpark De Hazendans. Deze maatregelen dienen door iedereen opgevolgd te worden.

 

Jeugdtrainingen 

Kinderen (tot en met 12 jaar), jongeren (13 tot en met 17 jaar) en jongvolwassenen (18 tot en met 26 jaar) mogen in teamverband sporten. Voor jeugdteams gelden onderstaande maatregelen.  Indien teams bestaan uit spelers behorende tot de leeftijdsgroepen kinderen en jongeren, gelden voor álle spelers de maatregelen zoals die van toepassing zijn op jongeren.

 • Dit mag uitsluitend binnen de eigen vereniging, dus wedstrijden tegen teams van een andere vereniging zijn niet toegestaan.
 • Kinderen  hoeven tot niemand afstand te houden. Ook niet voor of na een training.
 • Jongeren en jongvolwassenen hoeven tijdens trainingen onderling geen afstand te houden. Zij dienen wel 1,5m afstand van volwassenen te houden. Voor en na trainingen, en tijdens rustmomenten dienen ook spelers onderling 1,5m afstand te bewaren.
 • Teambegeleiding van 18 jaar en ouder dient onderling sowieso 1,5m afstand te bewaren. Probeer het aantal personen dat het team begeleid zoveel mogelijk te beperken.

 

Seniorentrainingen 

Met ingang van woensdag 3 maart zijn de maatregelen voor seniorentrainingen versoepeld. Op basis van de huidige maatregelen, gelden voor seniorentrainingen onderstaande afspraken.

 • Vanaf woensdag 3 maart is sporten in teamverband weer toegestaan voor jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar.  Seniorenspelers vanaf 27 jaar mogen dus helaas niet deelnemen aan trainingen en hebben dus ook geen toegang tot Sportpark De Hazendans.
 • Teambegeleiding van 27 jaar en ouder dient 1,5m afstand te bewaren tot mede-begeleiding én spelers. Teambegeleiding tot en met 26 jaar hoeft deze afstand niet te bewaren indien zij actief deelnemen aan een training. Hebben zij uitsluitend een begeleidersfunctie, geldt de 1,5m afstand weer wel. Probeer het aantal personen dat het team begeleid zoveel mogelijk te beperken.
 • Gedurende de periode dat de avondklok van kracht is, geldt een aangepast trainingsschema. Hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd teams te kunnen laten trainen.
 • Indien door het bestuur wordt opgemerkt dat een team zich niet aan de maatregelen houdt, komen alle trainingen van dit (volledige) team te vervallen.
 • Indien VV Daalhof een waarschuwing of een boete krijgt naar aanleiding van het niet naleven van de geldende maatregelen, komen alle trainingen van het/de betreffende (volledige) team(s) te vervallen. Een boete kan door VV Daalhof eventueel worden verhaald op betreffende speler(s)/team(s).


Gebruik kleed- en douchefaciliteiten

 • Het gebruik van kleed- en douchefaciliteiten is niet toegestaan. Omkleden dient van tevoren thuis te gebeuren, douchen na afloop is niet toegestaan.


Gebruik kantine

 • De kantine is tot nader bericht gesloten.


Gebruik van materialen

 • Zorg dat er tijdens het sporten zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen (denk aan bidons, drinkflessen, keepershandschoenen, etc).
 • Neem je eigen (gevulde) bidon mee om uit te drinken. Op locatie vullen is niet (altijd) mogelijk. Tijdens de huidige lockdown is dit sowieso niet toegestaan.
 • Er is maximaal één persoon tegelijk aanwezig in de materiaalcontainer. In het ballenhok maximaal drie personen tegelijk.

 


Wat te doen bij klachten?
Heb je klachten die kunnen wijzen op het coronavirus? Maak dan een afspraak om je te laten testen. Blijf vervolgens thuis totdat je de uitslag van de test hebt ontvangen. Deelnemen aan activiteiten is niet toegestaan vanaf het moment dat een test wordt aangevraagd, tot minimaal het moment dat de uitslag bekend is. Een afspraak maken voor een test kan online (www.coronatest.nl) of telefonisch (0800-1202), dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur. Laat je trainer weten dat je een coronatest hebt aangevraagd. Laat de trainer ook weten wat de uitslag van de test is.


Wat te doen bij een coronatest?
Als je je hebt laten testen, blijf je thuis totdat de uitslag bekend is. Als je ook koorts hebt, of benauwd bent, dan blijven ook je huisgenoten thuis totdat de uitslag bekend is. Andersom geldt dan natuurlijk dat je thuisblijft als huisgenoten zich hebben laten testen en koorts hebben of benauwd zijn.
Als de uitslag negatief is, en je dus geen infectie hebt, mag je weer naar buiten en dus deelnemen aan activiteiten. Indien de klachten niet overgaan, erger worden of indien je nieuwe klachten krijgt, bel dan de huisarts.
Als de uitslag positief is, blijven jij en je huisgenoten thuis in isolatie. Je mag pas uit isolatie als er meer dan 24 uur geen klachten meer zijn die passen bij corona én het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd. Bij een verminderde weerstand geldt dat het minimaal 14 dagen geleden moet zijn dat je ziek werd. Meer info: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Meld een positieve test ook bij je trainer! Trainers wordt gevraagd om een positieve test ook kenbaar te maken aan de spelers (en ouders) van het team en het bestuur. Iedereen wordt hierbij verzocht om, in het kader van de AVG, vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.
Indien een van je huisgenoten positief wordt getest op corona, is het van belang om 10 dagen in thuisquarantaine te blijven. Meer info: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis


Gevolgen voor de rest van het team bij een positieve test
Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. In de meeste gevallen zal de GGD teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan activiteiten, maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de klachten optreedt. Neem hierin svp je verantwoordelijkheid!

Met sportieve groet

Bestuur VV Daalhof

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!