Veteranen 7×7

Seizoen 2018 -2019

Hoofdtrainer en leiding

Hoofdtrainer

Leiding

Spelers

Programma

Hierbij alvast de informatie en indelingen van de diverse voorjaarsreeksen op vrijdagavond (het betreft alle categorieën, dus mogelijk ook een categorie waar geen team van jullie vereniging aan deelneemt).

De wedstrijden worden in de loop van week 5 aangemaakt en zichtbaar.

We hebben getracht op basis van de standenlijsten en de nieuwe inschrijvingen een andere “regionale” indeling te maken, met daar waar mogelijk ook nieuwe tegenstanders.

Het is dan ook helaas niet uitgesloten dat sommige teams met iets grotere reisafstanden worden geconfronteerd en dat enkele teams weer bij elkaar zijn ingedeeld.

Ingedeeld in een poule van 3 teams, worden per avond/per team 2 wedstrijden van 30 minuten gespeeld.

Ingedeeld in een poule van 4 teams, worden per avond/per team 3 wedstrijden van 20 minuten gespeeld.

Ingedeeld in een poule van 5 teams, worden per avond/per team 4 wedstrijden van 15 minuten gespeeld.

De speelnummers op de poule-indelingen corresponderen met een speeldag.

Indien een team bv. speelnummer 1 heeft, dan is deze vereniging dus gastheer op vrijdag 22 februari.

In overleg mag er ook van speeldag worden gewisseld en kan de speelvolgorde op een avond worden aangepast.

Bij een poule bestaande uit 3 teams kan in overleg worden afgesproken óf en waar men evt. op 10 mei nog een keer speelt.

Het is niet mogelijk een snipperdag op te nemen.

De speeldagen zijn:

  1. Vrijdag 22 februari
  2. Vrijdag 22 maart
  3. Vrijdag 12 april
  4. Vrijdag 10 mei
  5. Vrijdag 24 mei (voor poules van 3-4 teams is dit een inhaaldatum)

 

Tot slot wijzen wij jullie er nogmaals op dat deelname aan deze 7×7 wedstrijden NIET VRIJBLIJVEND is!!

 

Omdat we helaas nog steeds geconfronteerd worden met diverse last-minute afmeldingen of teams die gewoon niet opkomen (dit tot grote ergernis van de tegenstanders), is het volgende besloten:

Indien een team zich last minute afmeldt/niet opkomt, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de aanklager amateurvoetbal.

 

Wij wensen de teams leuke wedstrijden toe.

Sponsoren