Het bestuur

Hoofdbestuur

Voorzitter

Jef Janssen

06-15088389

info@vvdaalhof.nl

Secretaris

Edwin Wesche

06-15018301

Wesche-27@home.nl

Penningmeester

Roel Vrancken

06-12687778

roel_vranken@hotmail.com

Ledenadministrateur

Wim Smeets

06-21248252

fam.smeets@kpnmail.nl

Contributie-inning

Edwin Wesche

06-15018301

Wesche-27@home.nl

Vice-voorzitter

Jo Kruijntjens

06-50213908

jm.kruijntjens@home.nl

Jeugdzaken 

Wim Smeets

06-21248252

fam.smeets@kpnmail.nl

Sponsoring en PR zaken

Jef Janssen

06-15088389

info@vvdaalhof.nl

Bestuurslid en inventarisatie clubkleding

Jo Dupont

06-15332111

jodupont@home.nl

Contactpersoon jeugd

Wedstrijdsecretaris

Wim Smeets

06-2124825

fam.smeets@kpnmail.nl

Contactpersoon Senioren

Wedstrijdsecretaris 

Jo Dupont

06-15332111

jodupont@home.nl

Accomodatiebeheer

Raymond Cilissen

06-52033623

ralph-demi@hetnet.nl

Jo Dupont

06-15332111

jodupont@home.nl

Activiteitencommissie

Raymond Cilissen

06-52033623

ralph-demi@hetnet.nl

 

Chris Boumans

06-41821171

christianboumans@gmail.com

 

Roel Vrancken

06-12687778

roel_vranken@hotmail.com

Danny Voorts

06-13430316

Melvin van Zuijlen

06-29304467

Roel Scheffers

0619722914

r.j.rscheffers@home.nl 

 

Kantine en Terreinbeheerder

 

Raymond Cilissen

06-52033623

ralph-demi@hetnet.nl

Website beheerder

Chris Boumans

06-41821171

christianboumans@gmail.com