Inschrijving & Contributie

Lid worden van de vereniging:

U wenst lid te worden van onze vereniging dan kan u via de onderstaande link het inschrijfformulier downloaden

Inschrijfformulier VV Daalhof 2018

Na het downloaden van het formulier dient u dit volledig in te vullen en te retourneren naar onze leden administrateur Wim Smeets

Dat kan op twee manieren:

  • Per email via info@vvdaalhof.nl
  • Per post via:

    VV Daalhof 
    Pottenbergerweg 8
    6216 XT Maastricht

Informatie over de contributie:

De contributie voor het seizoen 2018-2019 kan betaald worden middels automatische maandelijkse incasso.

Senioren betalen met ingang van 1 januari 2019 maandelijks € 16,00 en jeugdleden € 14,00.

Ook is het voor de Senioren mogelijk om de contributie contant te betalen of zelf over te maken op onze rekening, maar dan moet wel de volledige jaarcontributie vóór de EERSTE wedstrijd volledig voldaan zijn.

Voor de Junioren kan er in 2 delen betaald worden:

  • Het eerste deel dient vóór de EERSTE wedstrijd volledig voldaan zijn.
  • Het tweede deel dient voor de EERSTE wedstrijd van de 2de competitiehelft volledig voldaan zijn.

Voor de Senioren en mensen welke elke maand automatisch laten afschrijven:

Vanaf 1 januari 2019 gaan wij elke eerste weer van de maand afschrijven, nu is dat nog de laatste week.

Houd er dus rekening mee dat er EIND DECEMBER en BEGIN JANUARI afgeschreven word!

Afgelopen seizoen hebben we regelmatig én herhaaldelijk enkele leden/ouders erop moeten wijzen dat er nog contributieverplichtingen open stonden. 

Vandaar dit besluit.

Voor de leden/ouders die dus niet voor automatische overschrijving kiezen en ook niet betaald hebben voor aanvang van de competitie geldt dus :

niet betaald = niet voetballen !!

We hopen dat een ieder begrip kan opbrengen voor ons standpunt.

Met vriendelijke groet,

het bestuur.